Kontakt

Muzeum Jana Kasprowicza
ul. Harenda 12a
34-500 Zakopane

tel. 18 206 84 26
e-mail: sptjk@interia.pl

 

KRS: 0000067674
NIP: 736-000-60-66
REGON: 000810578

Dane do przelewu
Podhalański Bank Spółdzielczy
nr 23 8821 0009 0000 0003 8436 0001

Przetwarzanie danych osobowych w SPTJK

Obowiązek informacyjny

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:

Administratorem podanych danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza z siedzibą w Zakopanem 34-500 ul. Harenda 12a, Stowarzyszenie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000067674, NIP:736-000-60-66, REGON: 000810578

Skąd mamy Państwa dane?

Dane uzyskaliśmy od Państwa. Przekazali nam je Państwo podczas zapisu do Stowarzyszenia, uczestnicząc w organizowanych przez nas wydarzeniach np. Wieczory ma Harendzie, konferencje, szkolenia lub składając zamówienie na nasze publikacje w ramach rozmowy telefonicznej lub przez stronę internetową.

Inspektor ochrony danych: Pani Małgorzata Karpiel, sptjk@interia.pl

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacja zadań statutowych stowarzyszenia, oraz prowadzenia dokumentacji organizacji. Będziemy przetwarzać Państwa dane także w innych celach, np. wykonanie umowy (jeżeli taką Państwo zawrą lub zawarli) albo w celu wykonania obowiązku prawnego (np. wystawienia faktury). Takie przetwarzanie odbywać się będzie zawsze zgodnie z prawem i otrzymają Państwo o tym odrębną informację.

Jak cofnąć zgodę lub wnieść sprzeciw?

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną SPTJK w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail na adres sptjk@interia.pl zadzwonić pod nr 182068426  lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza ul. Harenda 12a, 324-500 Zakopane. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych przed tym czynem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez SPTJK jest legalne.

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od SPTJK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane? Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane? Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane? Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

 Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody, ustania członkostwa/zatrudnienia, a następnie zostaną przekazane do archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa.

Zebrane dane mogą być przekazywane: odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18), prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

Czynne

Muzeum Jana Kasprowicza czynne:
1 maja – 30 października
od wtorku do piątku
9:00 – 16:00
w soboty i niedziele
od 10:00 - 15:30

1 listopada do 30 kwietnia
od wtorku do niedzieli
10:15 – 15:15

W poniedziałki nieczynne

Galeria Malarstwa Władysława Jarockiego
1 lutego – 30 grudnia
od wtorku do soboty
10:15 – 15:15

Dla grup zorganizowanych możliwość rezerwacji telefonicznej.

Bilety

Muzeum, mauzoleum i Galeria
(Oprowadzanie wliczone jest w cenę biletu)
bilet normalny - 9,50 zł
bilet ulgowy - 7 zł
bilet rodzinny - 7 zł/os (min. 3 osoby)

Wyślij nam wiadomość

Dojazd

Oficjalne wejście do Muzeum Jana Kasprowicza prowadzi od ul Guty. Jadąc samochodem od strony Krakowa należy minąć stację benzynową ORLEN i skręcić w pierwszą ulicę po prawej stronie (Guty). Po przejechaniu ok. 200 m. po prawej stronie znajduje się zatoka, gdzie można zaparkować samochód i autokar. Stąd przechodzimy kładką nad potokiem Zakopianka na drugi brzeg i stromymi schodami podchodzimy do budynku muzeum.
Druga droga prowadzi od ul. Harenda (polecamy szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym). Najlepiej kierować się na kościółek na Harendzie. Muzeum znajduje się obok. Pod samym budynkiem można zaparkować samochód osobowy.

Od strony ul. Harenda dojeżdża do Muzeum Jana Kasprowicza autobus nr 14 komunikacji miejskiej, z centrum Zakopanego.
Rozkład jazdy i informacje na stronie : https://www.zakopane.eu/komunikacjamiejska